Priser

Medlemskap: kr. 300,-
Familiemedlemskap ( 2 voksne ( 13 år og oppover ) + alle barn under 13 år Kr. 500,-

NB !! Alle våre gamle og nye medlemmer må nå registrere seg på nytt gjennom
https://minidrett.nif.no/

Registrer mailadresse under » ny bruker «.

Når dere har registrert dere vil dere motta en giro på oppgitt mail adresse som er registrert. Det er viktig at alle familiemedlemmer blir registret. Dere som da skal bli registret med familiemedlemskap er det viktig at innmeldingen skjer samtidig og med likt etternavn slik at vi får ført dette riktig i faktureringen.
Det vil ta litt tid før dere mottar faktura da det er noe registrering igjen før systemet er fullt oppe å går. Men ta en kopi av registreringen og bruk som medlemsbevis så lenge.

Gruppe klatring

Gjøvik Klatreklubb tilbyr klatring for grupper i Fjellhallen. De som ønsker denne aktiviteten for sitt lag og forrening kan ta kontakt på mail adressen over.
Aktiviteten koster kr. 250,- pr. deltager inkl. inngang i Fjellhallen.

Gjøvik klatreklubb stiller da med utstyret som trengs og sikrere. Aktivitetens varighet er 2 timer.

Torsdag er den dagen i uka da vi enklest klarer å organise gruppeklatring.

Hva støtter klubben

    Gjøvik Klatreklubb støtter medlemmer som deltar i nasjonale klatrekonkurranser etter følgende prinsipper:

  • Alle medlemmer som deltar i nasjonale konkurranser er berettiget til økonomisk støtte.
  • Klubben dekker hele påmeldingsavgiften. Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen. Klubben refunderer utøverens utlegg i etterkant av deltagelse i konkurransen.
  • For reise og opphold, dekker klubben inntil kr 500 per utøver per konkurranse. Utøveren må forevise dokumentasjon eller kvittering for utgiftene.
  • Det gis ikke støtte til reise og opphold til konkurranser i Hedmark og Oppland.
  • Skjema for utlegg leveres til kasserer i Gjøvik klatreklubb.
  • Med nasjonale konkurranser menes her NM og Norgescup.
  • Medlemmer som mottar støtte forplikter seg til å delta på minimum 2 sikringsoppdrag, og fortelle om sine opplevelser på klubbens medlemsmøter eller andre tilstelninger.

Sjekk Facebook-gruppen til Gjøvik Klatreklubb!